iphone 5 16GB สีดำ/ขาว

iPhone 5 ที่ใช้รีวิวนี้ เป็นเครื่องที่ซื้อมาใช้งานจริงๆ ได้ประมาณ 6 เดือนแล้ว ดังนั้นการีวิวต่อไปนี้ สามารถพูดได้เลยว่า เป็นการริวิวจากการใช้งานอย่างแท้จริง ซึ่งเราแบ่งหัวข้อการรีวิวไว้ ดังต่อไปนี้ Continue reading “iphone 5 16GB สีดำ/ขาว”

Advertisements